h a b i t a r ooaoo(p u n t )oo n e tT E X T O S

habitar en (punto) net. Remedios Zafra
-Català -
Castellano -English

Where is Feminism in Cyberfeminism? Faith Wilding
-Català -Castellano -English

Technologies of Identities. Ivonne Volkart
-Català -Castellano -English

Habitares reversibles. De la mujer, el arte e Internet. Remedios Zafra
-Català -Castellano -English

The Truth about Cyberfeminism. Cornelia Sollfrank
-Català -Castellano -English

Bitch Mutant Manifesto. VNS Matrix
-Català -Castellano -
English

A Cyberfeminist Manifesto for the 21st Century. VNS Matrix
-Català -Castellano -
English

100 antí-tesis. OBN


Textos / obres exposició


Websites recomanats

subRosa

http://www.cyberfeminism.net

OBN

http://www.obn.org

El nostre agraïment a les autores dels textos (Faith Wilding, Cornelia Sollfrank, Ivonne Volkart y a las integrants de OBN y de VNSMatrix) y a les responsables de la Bienal de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre.

 

 

 


 

 <crèdits>