h a b i t a r ooaoo(p u n t )oo n e tI D E A

HABITAR A (PUNT) NET

espai F > del 24 d'octubre al 7 de desembre de 2003

ARTISTES: Auriea Harvey -Annie Abrahams -Tina LaPorta -Natalie Bookchin -Laura Floyd
-Margot Lovejoy -Mary Flanagan -Cornelia Sollfrank

Remedios Zafra, Comissària de l'exposició.

Exposició en línia: www.2-red.net/habitar
(24 d'octubre ----)

Habitar a (punt)net aplega una selecció d'algunes de les obres de net.art més significatives produïdes per dones durant els últims dos anys.

Habitar a (punt)net tracta de la vida a Internet. Tracta també de les dones.

Habitar a (punt)net s'articula com una proposta expositiva on i off line en la qual es plantegen preguntes sobre els possibles canvis socials i polítics de la dona, derivats de la convivència en un món connectat per la màquina.

Habitar a (punt)net explora el caràcter singular del mitjà a través de diferents lectures sobre Internet: la identitat a Internet, el desmuntatge de les esferes pública i privada, la creació de col·lectivitat on line, la desubicació i la desmaterializació del subjecte, el lloc del cos, la tecnofòbia femenina i l'acció política i social de la dona als mitjans.

La selecció està organitzada a partir de tres formes d'"habitar" que resulten significatives quan parlem d'Internet i de la dona: Habitar els marges (en un espai on el cos queda enrere), Habitar la casa (plena d'esquerdes tecnològiques per on es mesclen esfera pública i privada) i Habitar la xarxa (com a espai polític carregat d'esperances i amenaces per a la producció de subjectivitat de la dona -on hi creix el perill hi creix també allò que ens salva-). A les obres de net.art seleccionades per a cada "habitar" hi afloren, conjuntament o per separat, dos metallenguatges: el que reflexiona sobre el caràcter diferencial d'un mitjà com Internet i el que evidencia els desajustaments de l'esdevenir de les subjectivitats (obres fetes des de posicions feministes).

< habitar a (punt)net > texto exposició

< habitar a (punt)net > textos recomanats

 

 

 


 

 <crèdits>