>> h a b i t a r ool a oo x a r x a
>> el modo es el mensaje -el código es lo colectivo (obn)<<


L'obertura de subjectes, d'agents i de territoris narratius no isomòrfics que encarnen aquest futur millor és inimaginable des de la posició avantatjada de l'ull ciclopi i autosatisfet del subjecte dominant.
Donna Haraway, Ciencia, cyborgs y mujeres.

 

Woman Hackers
Cornelia Sollfrank

 

 

Parthenia
Margot Lovejoy

 

 

The Intruder
Natalie Bookchin

 


HABITAR LA XARXA

Per la majoria de les artistes que treballen a Internet, habitar la xarxa des d'una posició políticament activa es fa inevitable. Actuen des d'una posició decons-tructiva i parcial. Una visió estratègica i fonamentada políticament que, tal com Haraway indica, ha de ser controlada, trenada i transformada per altres veus en converses compartides(1). Llurs propostes giren entorn de l'exploració de l'espai social i la seva construcció a la xarxa, de la identitat i la sexualitat al ciberespai, de la superació de totes aquelles formes de pensament, tradicions i estereotips que segueixen separant la tecnologia i la dona.

Així doncs, habitar la xarxa ens obliga, més que mai, a habitar aquesta versatilitat i aquesta nova dificultat dels espais que es generen: la de no repetir la història. Per les artistes ciberfeministes hi ha la possibilitat que aquest suculent espai ciber de formes variables de relació intersubjectiva i de maneres desma-terialitzades de producció de subjectivitat, sempre envoltades del poder i del desig, tingui encara quelcom a aportar a l'emancipació dels subjectes. La possibi-litat que els mecanismes de ciber-jerarquització falocèntrica deixin alguna escletxa per a continuar intervenint de manera irònica i política, amb eficàcia, a Internet. La possibilitat d'imaginar formes noves i més creatives d'habitar a (punt)net.


1. HARAWAY, D.: Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Cátedra, Valencia, 1995: p. 18.